Platformë për të lehtësuar komunikimin me politikanët që ju përfaqësojnë - edhe nëse nuk e dini se cilët janë ata.

  • 1.Zgjidhni një komunë
  • 2.Zgjidhni një këshilltar
  • 3.Shkruaj mesazhin
  • 4.Dërgo mesazhin