Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Венета Здравкова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Виктор Анакиев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Виктор Новков СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Габриела Радева СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Драганчо Трајчев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Емилија Коцева ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љубица Цветкова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љупчо Стојов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мирко Ѓоргиев ЛДП/ДОМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Венета Здравкова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Виктор Анакиев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Виктор Новков
СДСМ
Нема пронајдено CV
Габриела Радева
СДСМ
Нема пронајдено CV
Драганчо Трајчев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Емилија Коцева
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Љубица Цветкова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Љупчо Стојов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Мирко Ѓоргиев
ЛДП/ДОМ
Нема пронајдено CV