Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Буран Алиевски БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Жаклина Николовска ДОМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Живко Маневски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Злате Димовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љупче Трајковски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Наташа Лазова Анчевска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сања Милевска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Томе Неделковски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тони Димовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Буран Алиевски
БЕСА
Нема пронајдено CV
Жаклина Николовска
ДОМ
Нема пронајдено CV
Живко Маневски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Злате Димовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Љупче Трајковски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Наташа Лазова Анчевска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Сања Милевска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Томе Неделковски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Тони Димовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV