Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Јованов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ацо Ѓорѓиевски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ацо Митев ДОМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Венцо Вуинив СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Весна Спасова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гоце Милевски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дивна Анастасова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дино Иванов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Ристовски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марија Манасиева СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марија Миланова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ратко Даневски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Саше Апостолов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашко Дончев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашко Митев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Јованов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Ацо Ѓорѓиевски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Ацо Митев
ДОМ
Нема пронајдено CV
Венцо Вуинив
СДСМ
Нема пронајдено CV
Весна Спасова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Гоце Милевски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Дивна Анастасова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Дино Иванов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Зоран Ристовски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Марија Манасиева
СДСМ
Нема пронајдено CV
Марија Миланова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Ратко Даневски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Саше Апостолов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Сашко Дончев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Сашко Митев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV