Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александра Чочороска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ивица Костојчиноски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кристијан Илијески ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Леон Даскалоски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Леон Парталоски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Николина Шутиноска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Слаѓана Топузоска Алулоска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стефан Радиноски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Христина Попеска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра Чочороска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ивица Костојчиноски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Кристијан Илијески
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Леон Даскалоски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Леон Парталоски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Николина Шутиноска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Слаѓана Топузоска Алулоска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Стефан Радиноски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Христина Попеска
СДСМ
Нема пронајдено CV