Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Весна Атанасовска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Даниел Јаневски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Палашев ВМРО-ДПМНЕ вработен во поддрачнота единица на Министерството за земјодество, шумарство и водостопанство Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Димитар Абрашев Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Драган Димески ВМРО-ДПМНЕ вработен во приватен сектор. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елизабета Митревска Анѓелеска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Љутков ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игор Смилев Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игор Стојанов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Катерина Ефремова СДСМ вработена во ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кирил Лазов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Коста Нојков ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Маргица Урумова Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марјанчо Николов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Менка Андреева ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Менсур Бачевац СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Милица Ристовска Темелковска СДСМ вработена во ООУ Блаже Конески Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Нада Јованова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Невзат Муаремовски ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Пандорка Лазаровска Прличкова СДСМ вработена во Министерство за информатичко општество и администрација Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ружица Петрушевска Николовска СДСМ вработена во ООУ Стојан Б. Буридан Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тодор Јаковлевски СДСМ вработен во ЈЗУ Општа Болница Велес Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ќирил Гајдов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Весна Атанасовска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Даниел Јаневски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Дејан Палашев
ВМРО-ДПМНЕ
вработен во поддрачнота единица на Министерството за земјодество, шумарство и водостопанство
Нема пронајдено CV
Димитар Абрашев
Левица
Нема пронајдено CV
Драган Димески
ВМРО-ДПМНЕ
вработен во приватен сектор.
Нема пронајдено CV
Елизабета Митревска Анѓелеска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Зоран Љутков
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Игор Смилев
Левица
Нема пронајдено CV
Игор Стојанов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Катерина Ефремова
СДСМ
вработена во ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес
Нема пронајдено CV
Кирил Лазов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Коста Нојков
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Маргица Урумова
Левица
Нема пронајдено CV
Марјанчо Николов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Менка Андреева
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Менсур Бачевац
СДСМ
Нема пронајдено CV
Милица Ристовска Темелковска
СДСМ
вработена во ООУ Блаже Конески
Нема пронајдено CV
Нада Јованова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Невзат Муаремовски
ДУИ
Нема пронајдено CV
Пандорка Лазаровска Прличкова
СДСМ
вработена во Министерство за информатичко општество и администрација
Нема пронајдено CV
Ружица Петрушевска Николовска
СДСМ
вработена во ООУ Стојан Б. Буридан
Нема пронајдено CV
Тодор Јаковлевски
СДСМ
вработен во ЈЗУ Општа Болница Велес
Нема пронајдено CV
Ќирил Гајдов
СДСМ
Нема пронајдено CV