Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Митрев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра Мадевска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Билент Исинов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Билјана Ѓоргиева СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Блаже Коцев СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Блажо Делев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ване Андонов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Драгица Глигорова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Живко Атанасов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Илми Мустафов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кристина Нистров СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Крсте Панев СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ридван Мемедов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ристе Делијанов Коалиција „Движење одлучно за промени“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Спасенка Митева ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Митрев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Александра Мадевска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Билент Исинов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Билјана Ѓоргиева
СДСМ
Нема пронајдено CV
Блаже Коцев
СДСМ
Нема пронајдено CV
Блажо Делев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Ване Андонов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Драгица Глигорова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Живко Атанасов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Илми Мустафов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Кристина Нистров
СДСМ
Нема пронајдено CV
Крсте Панев
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ридван Мемедов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Ристе Делијанов
Коалиција „Движење одлучно за промени“
Нема пронајдено CV
Спасенка Митева
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV