Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Анита Коцева ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Аспарух Москов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валентина Јанева СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Владимир Василев СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Владимир Марков СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ивана Готиќ ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јулија Тушевска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Лазар Ангелов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марија Петкова СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мила Дончева СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Надица Недиќ СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Нафи Караелмазов СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Никола Танушев СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Окан Абдулов СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тоше Тодоров ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Анита Коцева
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Аспарух Москов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Валентина Јанева
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Владимир Василев
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Владимир Марков
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Ивана Готиќ
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Јулија Тушевска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Лазар Ангелов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Марија Петкова
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Мила Дончева
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Надица Недиќ
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Нафи Караелмазов
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Никола Танушев
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Окан Абдулов
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Тоше Тодоров
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV