Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Амет Зибери Беса Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ариан Акики АА/Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Аријета Шасивари АА/Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бесник Османи ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валмира Селими ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валон Идризи АА/Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Генц Мисими ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гзим Аземи АА/Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ѓултен Ќазими ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ерзен Елези ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Илчо Тофиловски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Имер Имери ДПА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Метин Усеини ДПТМ PDTM Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Несрине Ќазими Беса Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Оливер Георгиевски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Рами Селмани Беса Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ријад Мустафи ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сезгин Шерифи ДПА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фестим Елмази ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Амет Зибери
Беса
Нема пронајдено CV
Ариан Акики
АА/Алтернатива
Нема пронајдено CV
Аријета Шасивари
АА/Алтернатива
Нема пронајдено CV
Бесник Османи
ДУИ
Нема пронајдено CV
Валмира Селими
ДУИ
Нема пронајдено CV
Валон Идризи
АА/Алтернатива
Нема пронајдено CV
Генц Мисими
ДУИ
Нема пронајдено CV
Гзим Аземи
АА/Алтернатива
Нема пронајдено CV
Ѓултен Ќазими
ДУИ
Нема пронајдено CV
Ерзен Елези
ДУИ
Нема пронајдено CV
Илчо Тофиловски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Имер Имери
ДПА
Нема пронајдено CV
Метин Усеини
ДПТМ PDTM
Нема пронајдено CV
Несрине Ќазими
Беса
Нема пронајдено CV
Оливер Георгиевски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Рами Селмани
Беса
Нема пронајдено CV
Ријад Мустафи
ДУИ
Нема пронајдено CV
Сезгин Шерифи
ДПА
Нема пронајдено CV
Фестим Елмази
ДУИ
Нема пронајдено CV