Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Симонов Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Борис Панев СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Владимир Тосев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Трајковски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елизабета Јованчева СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Јорданов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игор Јованчев СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игор Поповски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кристијан Кузелов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Маја Давкова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Миле Костов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ристе Андонов Група избирачи Ристе Андонов Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Саша Мицевска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фросина Ѓорѓиева ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Симонов
Левица
Нема пронајдено CV
Борис Панев
СДСМ
Нема пронајдено CV
Владимир Тосев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Горан Трајковски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Елизабета Јованчева
СДСМ
Нема пронајдено CV
Зоран Јорданов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Игор Јованчев
СДСМ
Нема пронајдено CV
Игор Поповски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Кристијан Кузелов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Маја Давкова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Миле Костов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Ристе Андонов
Група избирачи Ристе Андонов
Нема пронајдено CV
Саша Мицевска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Фросина Ѓорѓиева
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV