Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Ален Деребан ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Арбнор Муса АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ацо Ѓуроски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Башким Кариманоски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Берат Колоња ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Борјанка Јованоска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валентина Переска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Пауноски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Едмонд Вејсели БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елена Лазареска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Емин Купа АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Емина Шерифоска Мемишоска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ермис Кала АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Заиде Ѓура ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Илија Пејоски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Имер Имери АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Инает Дани ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јасмин Ќазимоски АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јасмина Цаноска АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Каим Даути АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мурат Шабани ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Николина В.Глигороска Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Раиф Мерселоски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Рајмонда Мамуди АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ресул Каба ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Самир Јускоски БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ферзије Леши ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ален Деребан
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Арбнор Муса
АА
Нема пронајдено CV
Ацо Ѓуроски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Башким Кариманоски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Берат Колоња
ДУИ
Нема пронајдено CV
Борјанка Јованоска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Валентина Переска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Дејан Пауноски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Едмонд Вејсели
БЕСА
Нема пронајдено CV
Елена Лазареска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Емин Купа
АА
Нема пронајдено CV
Емина Шерифоска Мемишоска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ермис Кала
АА
Нема пронајдено CV
Заиде Ѓура
ДУИ
Нема пронајдено CV
Илија Пејоски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Имер Имери
АА
Нема пронајдено CV
Инает Дани
ДУИ
Нема пронајдено CV
Јасмин Ќазимоски
АА
Нема пронајдено CV
Јасмина Цаноска
АА
Нема пронајдено CV
Каим Даути
АА
Нема пронајдено CV
Мурат Шабани
ДУИ
Нема пронајдено CV
Николина В.Глигороска
Нема пронајдено CV
Раиф Мерселоски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Рајмонда Мамуди
АА
Нема пронајдено CV
Ресул Каба
ДУИ
Нема пронајдено CV
Самир Јускоски
БЕСА
Нема пронајдено CV
Ферзије Леши
ДУИ
Нема пронајдено CV