Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Бобан Цветановски СДСМ Невработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бојан Трајковски Група избирачи Невработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Драган Спасиќ ВМРО-ДПМНЕ Вработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ивица Петрушевиќ СДСМ Вработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мартин Стефановски ТМРО Вработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сања Стојковска СДСМ Невработена Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашка Крстевска Павловска СДСМ Невработена Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Славе Алексовски СДСМ Невработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тања Ангеловска ТМРО Невработена Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бобан Цветановски
СДСМ
Невработен
Нема пронајдено CV
Бојан Трајковски
Група избирачи
Невработен
Нема пронајдено CV
Драган Спасиќ
ВМРО-ДПМНЕ
Вработен
Нема пронајдено CV
Ивица Петрушевиќ
СДСМ
Вработен
Нема пронајдено CV
Мартин Стефановски
ТМРО
Вработен
Нема пронајдено CV
Сања Стојковска
СДСМ
Невработена
Нема пронајдено CV
Сашка Крстевска Павловска
СДСМ
Невработена
Нема пронајдено CV
Славе Алексовски
СДСМ
Невработен
Нема пронајдено CV
Тања Ангеловска
ТМРО
Невработена
Нема пронајдено CV