Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Бети Тасевска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Билјана Ефтимова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Верица Деспотова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Весна Ничева ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Карашов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Даница Рамбабова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ѓеорѓи Димов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ѓорѓи Велков ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ѓулбаки Мемет ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елмир Мандак СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иван Бојаџиски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јане Миланов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јордан Атанасов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љубе Здравков ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Маријана Рогожарска - Поповска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Милчо Смиљанов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашо Ѓоргиев СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Слободанка Момчилова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Соња Нацевска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тоше Тулиев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Трајче Бурев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Филип Мајсторски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Христина Серафимовска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бети Тасевска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Билјана Ефтимова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Верица Деспотова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Весна Ничева
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Горан Карашов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Даница Рамбабова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ѓеорѓи Димов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ѓорѓи Велков
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Ѓулбаки Мемет
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Елмир Мандак
СДСМ
Нема пронајдено CV
Иван Бојаџиски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Јане Миланов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Јордан Атанасов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Љубе Здравков
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Маријана Рогожарска - Поповска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Милчо Смиљанов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Сашо Ѓоргиев
СДСМ
Нема пронајдено CV
Слободанка Момчилова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Соња Нацевска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Тоше Тулиев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Трајче Бурев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Филип Мајсторски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Христина Серафимовска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV