Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Атанас Стојанов ЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Блага Бојкова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Влатко Трајков Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Јовановски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јованче Јошев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јовица Стошиќ СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Маријонка Печевска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Пене Александров Српска партија Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ристо Јошев ПОДЕМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Атанас Стојанов
ЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈА
Нема пронајдено CV
Блага Бојкова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Влатко Трајков
Левица
Нема пронајдено CV
Горан Јовановски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Јованче Јошев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Јовица Стошиќ
СДСМ
Нема пронајдено CV
Маријонка Печевска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Пене Александров
Српска партија
Нема пронајдено CV
Ристо Јошев
ПОДЕМ
Нема пронајдено CV