Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Албен Бекири ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра Јосифовска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Атанас Табаковски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Белкас Мустафова СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Васко Јовановски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Васко Лозановски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Даринка Мицевска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елена Тодоровска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Жанета Савевска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Живе Бурдум СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ирена Стрезовска Кукуловска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мемет Хоџа БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Николче Даскаловски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сања Андоновска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тоше Лабачевски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Албен Бекири
ДУИ
Нема пронајдено CV
Александра Јосифовска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Атанас Табаковски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Белкас Мустафова
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Васко Јовановски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Васко Лозановски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Даринка Мицевска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Елена Тодоровска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Жанета Савевска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Живе Бурдум
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Ирена Стрезовска Кукуловска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Мемет Хоџа
БЕСА
Нема пронајдено CV
Николче Даскаловски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Сања Андоновска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Тоше Лабачевски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV