Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александра С.Јовановска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Анета Цветковска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Младеновски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Даниел Павловски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дарко Спасовски ГРУПА ИЗБИРАЧИ „ДАРКО СПАСОВСКИ“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љубе Мицевски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марина Симоновска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марјан Додевски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Моме Спасовски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра С.Јовановска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Анета Цветковска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Горан Младеновски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Даниел Павловски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Дарко Спасовски
ГРУПА ИЗБИРАЧИ „ДАРКО СПАСОВСКИ“
Нема пронајдено CV
Љубе Мицевски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Марина Симоновска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Марјан Додевски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Моме Спасовски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV