Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Кулашиќ ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра Трајанова Илиев Независна листа Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Аница Бораниева Атанасова СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ванчо Ристов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Верица Коцева ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Весна Конзулова Коалиција „Движење одлучно за промени“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Вучковски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Енис Омер СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зорка Христова Трајкова СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игор Илиев Независна листа Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Илија Сусинов Коалиција „Движење одлучно за промени“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Илче Костадинов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јован Лукаров ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Каролина Ристова ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Моника Ристевска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мумин Шерифов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Панче Николов СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Симона Цветановски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Страхил Гавритов Коалиција „Движење одлучно за промени“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Кулашиќ
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Александра Трајанова Илиев
Независна листа
Нема пронајдено CV
Аница Бораниева Атанасова
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Ванчо Ристов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Верица Коцева
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Весна Конзулова
Коалиција „Движење одлучно за промени“
Нема пронајдено CV
Дејан Вучковски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Енис Омер
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Зорка Христова Трајкова
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Игор Илиев
Независна листа
Нема пронајдено CV
Илија Сусинов
Коалиција „Движење одлучно за промени“
Нема пронајдено CV
Илче Костадинов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Јован Лукаров
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Каролина Ристова
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Моника Ристевска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Мумин Шерифов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Панче Николов
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Симона Цветановски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Страхил Гавритов
Коалиција „Движење одлучно за промени“
Нема пронајдено CV