Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Ана Јаневска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Билјана Миленковска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Влатко Јордановски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Пановски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Давор Тоневски Група избирачи Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дарко Герасимовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Лидија Аксентиева ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љупчо Благоевски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Оливер Андовски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ристе Атанасов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сандра Мијалковска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашо Андовски Група избирачи Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Светлана Станојковска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Симона Јованова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тони Стојановски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ана Јаневска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Билјана Миленковска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Влатко Јордановски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Горан Пановски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Давор Тоневски
Група избирачи
Нема пронајдено CV
Дарко Герасимовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Лидија Аксентиева
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Љупчо Благоевски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Оливер Андовски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ристе Атанасов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Сандра Мијалковска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Сашо Андовски
Група избирачи
Нема пронајдено CV
Светлана Станојковска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Симона Јованова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Тони Стојановски
СДСМ
Нема пронајдено CV