Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Ѓорѓиоски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Китаноски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра Свајќароска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Анита Ристеска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Билјана Кузманоска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дарко Адреески ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дарко Герамитчиоски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Проданоски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дениз Мустафоски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Диме Бозоски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Јанкулоски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иван Јованоски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ивона Кузмановиќ СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игор Николоски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ирена Стерјовска– Локвенец ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јулијана Силјаноска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јулијана Цековска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кире Јоноски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Киро Николоски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марија Симоновска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Методија Костоски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Моника Грашеска Илиеска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Никола Златески ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Николче Мариновски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стефани Стојаноска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Трајче Ржаникоски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Хилда Белеска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Ѓорѓиоски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Александар Китаноски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Александра Свајќароска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Анита Ристеска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Билјана Кузманоска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Дарко Адреески
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Дарко Герамитчиоски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Дејан Проданоски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Дениз Мустафоски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Диме Бозоски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Зоран Јанкулоски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Иван Јованоски
Левица
Нема пронајдено CV
Ивона Кузмановиќ
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Игор Николоски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Ирена Стерјовска– Локвенец
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Јулијана Силјаноска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Јулијана Цековска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Кире Јоноски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Киро Николоски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Марија Симоновска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Методија Костоски
Левица
Нема пронајдено CV
Моника Грашеска Илиеска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Никола Златески
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Николче Мариновски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Стефани Стојаноска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Трајче Ржаникоски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Хилда Белеска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV