Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Абдулкадар Абдуладијоски ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Амел Рамески ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ермин Салифоски ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Менил Мукрем ДПТМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Рамазан Деароски ПДТ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Садаим Азизоски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ќерима Миртоска ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Џемаил Асаноски ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Шпресим Ајроски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Абдулкадар Абдуладијоски
ДУИ
Нема пронајдено CV
Амел Рамески
ДУИ
Нема пронајдено CV
Ермин Салифоски
ДУИ
Нема пронајдено CV
Менил Мукрем
ДПТМ
Нема пронајдено CV
Рамазан Деароски
ПДТ
Нема пронајдено CV
Садаим Азизоски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ќерима Миртоска
ДУИ
Нема пронајдено CV
Џемаил Асаноски
ДУИ
Нема пронајдено CV
Шпресим Ајроски
СДСМ
Нема пронајдено CV