Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Борче Пандурски ВМРО-ДПМНЕ Студент на факултет за земјоделиски науки и храна Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валентина Станоевска ВМРО-ДПМНЕ Професор по Биологија Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Виолета Горѓиевска Независен Наставник по англиски јазик Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елена Михаилова СДСМ Правник Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ирена Мачевска СДСМ Фармацевт Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љупчо Костадинов СДСМ Одговорен инжинер во Алфа и Омега градба - Пехчево Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Миле Гошевски ВМРО-ДПМНЕ Вработен во МЗШВ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Николчо Спасевски ВМРО-ДПМНЕ Судска полиција Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Огнан Миовски СДСМ Овластен сметководител Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Спаско Ингилизов Независен Референт по платен промет во Стопанска банка Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Цветанка Каракашевска ВМРО-ДПМНЕ специјалист по семејна здравствена заштита Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Борче Пандурски
ВМРО-ДПМНЕ
Студент на факултет за земјоделиски науки и храна
Нема пронајдено CV
Валентина Станоевска
ВМРО-ДПМНЕ
Професор по Биологија
Нема пронајдено CV
Виолета Горѓиевска
Независен
Наставник по англиски јазик
Нема пронајдено CV
Елена Михаилова
СДСМ
Правник
Нема пронајдено CV
Ирена Мачевска
СДСМ
Фармацевт
Нема пронајдено CV
Љупчо Костадинов
СДСМ
Одговорен инжинер во Алфа и Омега градба - Пехчево
Нема пронајдено CV
Миле Гошевски
ВМРО-ДПМНЕ
Вработен во МЗШВ
Нема пронајдено CV
Николчо Спасевски
ВМРО-ДПМНЕ
Судска полиција
Нема пронајдено CV
Огнан Миовски
СДСМ
Овластен сметководител
Нема пронајдено CV
Спаско Ингилизов
Независен
Референт по платен промет во Стопанска банка
Нема пронајдено CV
Цветанка Каракашевска
ВМРО-ДПМНЕ
специјалист по семејна здравствена заштита
Нема пронајдено CV