Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Канзуровски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Велјановски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иванчо Котевски ЛДП/ДОМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љупчо Петровски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Наумче Смилевски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Николче Димовски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Пецe Дојчиновски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Славица Најдовска-Стојковска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сузана Јовановска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Канзуровски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Горан Велјановски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Иванчо Котевски
ЛДП/ДОМ
Нема пронајдено CV
Љупчо Петровски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Наумче Смилевски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Николче Димовски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Пецe Дојчиновски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Славица Најдовска-Стојковска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Сузана Јовановска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV