Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Андреа Анѓелевска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Благојче Крстевски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Борче Бучински Група избирачи Борче Бучински Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Габриела Козаровска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гоце Кековски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дијана Јаневска Букалевска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Златко Шурбевски Група избирачи „Кај Пајо во Рајо“ Златко Шурбевски Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Маргарита Груевска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Моника Мицевска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Николче Велјановски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Петар Христовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Андреа Анѓелевска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Благојче Крстевски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Борче Бучински
Група избирачи Борче Бучински
Нема пронајдено CV
Габриела Козаровска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Гоце Кековски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Дијана Јаневска Букалевска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Златко Шурбевски
Група избирачи „Кај Пајо во Рајо“ Златко Шурбевски
Нема пронајдено CV
Маргарита Груевска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Моника Мицевска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Николче Велјановски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Петар Христовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV