Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александра Матеска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Анеса Јонузоска Мавмути ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ахмет Ахмети СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елдина Сакири ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кебир Билали СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кенан Елези Коалиција „Движење одлучно за промени“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ристе Попоски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сеадин Сејдију ДПТМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Теута Мирто СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фуат Асани СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Шенол Рамадани ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра Матеска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Анеса Јонузоска Мавмути
ДУИ
Нема пронајдено CV
Ахмет Ахмети
СДСМ
Нема пронајдено CV
Елдина Сакири
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Кебир Билали
СДСМ
Нема пронајдено CV
Кенан Елези
Коалиција „Движење одлучно за промени“
Нема пронајдено CV
Ристе Попоски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Сеадин Сејдију
ДПТМ
Нема пронајдено CV
Теута Мирто
СДСМ
Нема пронајдено CV
Фуат Асани
СДСМ
Нема пронајдено CV
Шенол Рамадани
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV