Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Милошевски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Анета Стојчевска ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ДАРКО ГОЦЕВСКИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дарко Гоцевски ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ДАРКО ГОЦЕВСКИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Драги Стојковски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ивана Стоилова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љупчо Трајановски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мите Миленковски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Олег Караѓозов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сара Максимова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Симона Велиновска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Слободан Велиновски ГРУПА ИЗБИРАЧИ-СЛОБОДАН ВЕЛИНОВСКИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Милошевски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Анета Стојчевска
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ДАРКО ГОЦЕВСКИ
Нема пронајдено CV
Дарко Гоцевски
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ДАРКО ГОЦЕВСКИ
Нема пронајдено CV
Драги Стојковски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ивана Стоилова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Љупчо Трајановски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Мите Миленковски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Олег Караѓозов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Сара Максимова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Симона Велиновска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Слободан Велиновски
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-СЛОБОДАН ВЕЛИНОВСКИ
Нема пронајдено CV