Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Владе Миланов Група на ѓрагани Пензионер Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Боризов СДСМ Вработен во Адиент Штип Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Стоименовски СДСМ Вработен во Уни Агро Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дијана Стојановска СДСМ Хигиеничар во ООУ Методија Митевски Брицо во Лозово, Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елена Илиевска ВМРО-ДПМНЕ Вработена во ПЗУ Прима Медика , Велес Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Иванов ТМРО Невработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Орданчо Вучковски ВМРО-ДПМНЕ Невработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сузана Јовановска Илиева Коалиција „Движење одлучно за промени“ Доктор по општа медицина во ПЗУ Вивамед, во Лозово Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фросина Димитрова ВМРО-ДПМНЕ Студент во четврта година на Економски факултет Гоце Делчев Штип Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Владе Миланов
Група на ѓрагани
Пензионер
Нема пронајдено CV
Дејан Боризов
СДСМ
Вработен во Адиент Штип
Нема пронајдено CV
Дејан Стоименовски
СДСМ
Вработен во Уни Агро
Нема пронајдено CV
Дијана Стојановска
СДСМ
Хигиеничар во ООУ Методија Митевски Брицо во Лозово,
Нема пронајдено CV
Елена Илиевска
ВМРО-ДПМНЕ
Вработена во ПЗУ Прима Медика , Велес
Нема пронајдено CV
Зоран Иванов
ТМРО
Невработен
Нема пронајдено CV
Орданчо Вучковски
ВМРО-ДПМНЕ
Невработен
Нема пронајдено CV
Сузана Јовановска Илиева
Коалиција „Движење одлучно за промени“
Доктор по општа медицина во ПЗУ Вивамед, во Лозово
Нема пронајдено CV
Фросина Димитрова
ВМРО-ДПМНЕ
Студент во четврта година на Економски факултет Гоце Делчев Штип
Нема пронајдено CV