Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Абдура Реџепи Група избирачи - Абдула Реџепи Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бастри Реџепи АА/Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бесим Алија ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гзиме Саќипи ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ејуп Јакупи АА/Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зекирја Шаини ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иљаса Абази АА/Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јахи Јахији ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љејла Исени ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Менсире Азири ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Невзад Асипи ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Нестрине Абази БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Премтим Камбери ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Реџеп Зендељи ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сухејб Емини ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ќендреса Зендели Мамути АА/Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ќерим Зимбери ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фатљуме Нуредини ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Хаџере Аљиљи Амиди ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Абдура Реџепи
Група избирачи - Абдула Реџепи
Нема пронајдено CV
Бастри Реџепи
АА/Алтернатива
Нема пронајдено CV
Бесим Алија
ДУИ
Нема пронајдено CV
Гзиме Саќипи
ДУИ
Нема пронајдено CV
Ејуп Јакупи
АА/Алтернатива
Нема пронајдено CV
Зекирја Шаини
ДУИ
Нема пронајдено CV
Иљаса Абази
АА/Алтернатива
Нема пронајдено CV
Јахи Јахији
ДУИ
Нема пронајдено CV
Љејла Исени
ДУИ
Нема пронајдено CV
Менсире Азири
ДУИ
Нема пронајдено CV
Невзад Асипи
ДУИ
Нема пронајдено CV
Нестрине Абази
БЕСА
Нема пронајдено CV
Премтим Камбери
ДУИ
Нема пронајдено CV
Реџеп Зендељи
ДУИ
Нема пронајдено CV
Сухејб Емини
ДУИ
Нема пронајдено CV
Ќендреса Зендели Мамути
АА/Алтернатива
Нема пронајдено CV
Ќерим Зимбери
ДУИ
Нема пронајдено CV
Фатљуме Нуредини
ДУИ
Нема пронајдено CV
Хаџере Аљиљи Амиди
ДУИ
Нема пронајдено CV