Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Јовановски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра Лазаревска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Арта Адеми ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Атина Мургашанска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бетим Хајдари ЗА НАШЕ КУМАНОВО Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Благојче Јаќимовиќ СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бобан Николовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валентина Младеновска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дарко Митевски ЗА НАШЕ КУМАНОВО Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Ивановски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дритон Сулејмани АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елена Доцевска Божиновска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Жарко Милошевски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Јовановски ЗА НАШЕ КУМАНОВО Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ивана Ѓорѓиевска ЗА НАШЕ КУМАНОВО Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јадранка Стаменковска ЗА НАШЕ КУМАНОВО Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јелена Спасевска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Лидија Костиќ ЗА НАШЕ КУМАНОВО Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љуљјета Миљаими СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марјан Каранфиловиќ ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мартин Захариев СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Менду Асани ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мирјана Прокиќ Младеновиќ ЗА НАШЕ КУМАНОВО Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Невена Величковска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Никола Лазаревски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Николај Павловски ЗА НАШЕ КУМАНОВО Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ридван Дервиши ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Самет Салиевски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Саша Николиќ ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сузана Манчиќ Спасиќ СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фитор Јакупи ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Хузеир Мустафи АА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Хуљуси Асипи БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Јовановски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Александра Лазаревска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Арта Адеми
ДУИ
Нема пронајдено CV
Атина Мургашанска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Бетим Хајдари
ЗА НАШЕ КУМАНОВО
Нема пронајдено CV
Благојче Јаќимовиќ
СДСМ
Нема пронајдено CV
Бобан Николовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Валентина Младеновска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Дарко Митевски
ЗА НАШЕ КУМАНОВО
Нема пронајдено CV
Дејан Ивановски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Дритон Сулејмани
АА
Нема пронајдено CV
Елена Доцевска Божиновска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Жарко Милошевски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Зоран Јовановски
ЗА НАШЕ КУМАНОВО
Нема пронајдено CV
Ивана Ѓорѓиевска
ЗА НАШЕ КУМАНОВО
Нема пронајдено CV
Јадранка Стаменковска
ЗА НАШЕ КУМАНОВО
Нема пронајдено CV
Јелена Спасевска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Лидија Костиќ
ЗА НАШЕ КУМАНОВО
Нема пронајдено CV
Љуљјета Миљаими
СДСМ
Нема пронајдено CV
Марјан Каранфиловиќ
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Мартин Захариев
СДСМ
Нема пронајдено CV
Менду Асани
ДУИ
Нема пронајдено CV
Мирјана Прокиќ Младеновиќ
ЗА НАШЕ КУМАНОВО
Нема пронајдено CV
Невена Величковска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Никола Лазаревски
Левица
Нема пронајдено CV
Николај Павловски
ЗА НАШЕ КУМАНОВО
Нема пронајдено CV
Ридван Дервиши
ДУИ
Нема пронајдено CV
Самет Салиевски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Саша Николиќ
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Сузана Манчиќ Спасиќ
СДСМ
Нема пронајдено CV
Фитор Јакупи
ДУИ
Нема пронајдено CV
Хузеир Мустафи
АА
Нема пронајдено CV
Хуљуси Асипи
БЕСА
Нема пронајдено CV