Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Абип Рушитоски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ невработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра Тирчоска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ невработена Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Андреј Николоски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ невработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Влатко Стојаноски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Невработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Еjџан Имаили ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ невработена Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Костадина Стојаноска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ вработена во ДООЕЛ „Јан Пром" Крушево Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љулзин Адеми АА/Алтернатива професор македонски јазик Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Методија Котески ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ вработен во Фондот на ПИОСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашо Дамјаноски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Приватен стопанственик Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фросина Николоска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Вработена во ДООЕЛ ,,Миха-4“. Крушево, Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Хибрахим Хурем СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ невработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Абип Рушитоски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
невработен
Нема пронајдено CV
Александра Тирчоска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
невработена
Нема пронајдено CV
Андреј Николоски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
невработен
Нема пронајдено CV
Влатко Стојаноски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Невработен
Нема пронајдено CV
Еjџан Имаили
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
невработена
Нема пронајдено CV
Костадина Стојаноска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
вработена во ДООЕЛ „Јан Пром" Крушево
Нема пронајдено CV
Љулзин Адеми
АА/Алтернатива
професор македонски јазик
Нема пронајдено CV
Методија Котески
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
вработен во Фондот на ПИОСМ
Нема пронајдено CV
Сашо Дамјаноски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Приватен стопанственик
Нема пронајдено CV
Фросина Николоска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Вработена во ДООЕЛ ,,Миха-4“. Крушево,
Нема пронајдено CV
Хибрахим Хурем
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
невработен
Нема пронајдено CV