Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Бојан Кушкоски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валентина Ѓореска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Виктор Деспотоски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Новакоски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горјанчо Сидороски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елеонора Ујгуноска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ленче Толеска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Менде Станојоски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Николче Стојчески ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Симона Пилкоска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Теодора Стомнароска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бојан Кушкоски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Валентина Ѓореска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Виктор Деспотоски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Горан Новакоски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Горјанчо Сидороски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Елеонора Ујгуноска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ленче Толеска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Менде Станојоски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Николче Стојчески
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Симона Пилкоска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Теодора Стомнароска
СДСМ
Нема пронајдено CV