Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александра Јовановиќ ВМРО-НП Професор Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Билјана Крстевска СДСМ Правник Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Виолета Станковска Станојков ВМРО-ДПМНЕ Професор Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Влатко Ристовски ВМРО-ДПМНЕ Земјоделски инжинер Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дане Милошевски ДОМ Лекар Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Даниел Анѓеловски СДСМ Градежен инжинер Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Емил Спасовски ВМРО-ДПМНЕ Машински инжинер Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Изабела Павловска СДСМ Професор Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ленче Илиевска ВМРО-ДПМНЕ Правник Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мартин Поцевски СДСМ Занаетчија Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Менде Ристовски ВМРО-ДПМНЕ Професор Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мери Митровска Јовановска СДСМ Правник Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Михаил Дејановски СДСМ Цариник Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Моме Крстевски ВМРО-ДПМНЕ Архитект Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Никола Јакимовски СДСМ Економист Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Славица Петковска ГРОМ Трговец Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сретимир Николовски СДСМ Лекар Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тања Дејановска Митровска СДСМ Економист Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра Јовановиќ
ВМРО-НП
Професор
Нема пронајдено CV
Билјана Крстевска
СДСМ
Правник
Нема пронајдено CV
Виолета Станковска Станојков
ВМРО-ДПМНЕ
Професор
Нема пронајдено CV
Влатко Ристовски
ВМРО-ДПМНЕ
Земјоделски инжинер
Нема пронајдено CV
Дане Милошевски
ДОМ
Лекар
Нема пронајдено CV
Даниел Анѓеловски
СДСМ
Градежен инжинер
Нема пронајдено CV
Емил Спасовски
ВМРО-ДПМНЕ
Машински инжинер
Нема пронајдено CV
Изабела Павловска
СДСМ
Професор
Нема пронајдено CV
Ленче Илиевска
ВМРО-ДПМНЕ
Правник
Нема пронајдено CV
Мартин Поцевски
СДСМ
Занаетчија
Нема пронајдено CV
Менде Ристовски
ВМРО-ДПМНЕ
Професор
Нема пронајдено CV
Мери Митровска Јовановска
СДСМ
Правник
Нема пронајдено CV
Михаил Дејановски
СДСМ
Цариник
Нема пронајдено CV
Моме Крстевски
ВМРО-ДПМНЕ
Архитект
Нема пронајдено CV
Никола Јакимовски
СДСМ
Економист
Нема пронајдено CV
Славица Петковска
ГРОМ
Трговец
Нема пронајдено CV
Сретимир Николовски
СДСМ
Лекар
Нема пронајдено CV
Тања Дејановска Митровска
СДСМ
Економист
Нема пронајдено CV