Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Ванчо Ангеловски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Весна Петрова ВМРО-ДПМНЕ Претседател на совет Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Арсовски СПМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иванка Митевска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јорданчо Лазаревски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љупчо Лазаровски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Маја Јакимова СПМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Македонка Ангеловска Независна листа Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мартин Милевски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Никола Коњановски СПМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Радослава Костадинова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Славче Колевски Независна листа Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тони Чочевски СПМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Трајче Пицанов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Христина Спировска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ванчо Ангеловски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Весна Петрова
ВМРО-ДПМНЕ
Претседател на совет
Нема пронајдено CV
Зоран Арсовски
СПМ
Нема пронајдено CV
Иванка Митевска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Јорданчо Лазаревски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Љупчо Лазаровски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Маја Јакимова
СПМ
Нема пронајдено CV
Македонка Ангеловска
Независна листа
Нема пронајдено CV
Мартин Милевски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Никола Коњановски
СПМ
Нема пронајдено CV
Радослава Костадинова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Славче Колевски
Независна листа
Нема пронајдено CV
Тони Чочевски
СПМ
Нема пронајдено CV
Трајче Пицанов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Христина Спировска
СДСМ
Нема пронајдено CV