Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александра Ристова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Божин Ристов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Васко Петров СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елизабета Спасовска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Исмет Чолаков ДПТМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јончо Здравев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Лепа Ристова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Менекше Јонузова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стефанија Стojaнова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра Ристова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Божин Ристов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Васко Петров
СДСМ
Нема пронајдено CV
Елизабета Спасовска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Исмет Чолаков
ДПТМ
Нема пронајдено CV
Јончо Здравев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Лепа Ристова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Менекше Јонузова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Стефанија Стojaнова
СДСМ
Нема пронајдено CV