Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Аки Акиов ПДПР раководител на Одделението за јавна чистота во КЈП „Водовод“ – Кочани. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Васе Алексов ВМРО-ДПМНЕ приватна компанија како комерцијалист. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Венко Крстевски Независната листа советници Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Весна Сенесова ВМРО-НП Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Душанка Горгиева-Трпевски СДСМ Вработена во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Кочани како специјалист по детска и превентивна стоматологија Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Жаклина Филиповска-Свеќаровска Левица професор по македонски јазик и книжевност во СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ивана Максимова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ивица Лазаров СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иле Малинов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кристина Атанасова-Арсова ВМРО-ДПМНЕ актер во НУЦК „Ацо Шопов“ – Народен театар во Штип Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Лазо Митев ВМРО-ДПМНЕ матичен лекар во сопствената ординација ПЗУ „Еуромедика 05“ во Оризари. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Лидија Серафимова ВМРО-ДПМНЕ воспитувач во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ Кочани, каде што во периодот од 2014 – 2018 година ја има извршувано функцијата директор. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марјанчо Стоименов СПМ Работи во приватен сектор, како управител на сопствен бизнис. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мирче Стојков ВМРО-ДПМНЕ професор по историја во СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Перо Георгиевски ВМРО-ДПМНЕ приватна компанија како раководител на сектор. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сања Атанасова ВМРО-ДПМНЕ приватен сектор Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тодорка Таковска СДСМ овластен судски преведувач од италијански на македонски јазик и обратно. Од 2005 година активно вклучена во воспитно-образовниот процес како професор по италијански јазик во Јазичен центар „Амичи“. Последните 5 години се реализира како директор на приватна детска градинка „Амичи“. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Томе Солевски СДСМ Работи како лекар, хирург во Јавната здравствена установа Општа болница во Кочани. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тоше Михајлов ЛДП/ДОМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Аки Акиов
ПДПР
раководител на Одделението за јавна чистота во КЈП „Водовод“ – Кочани.
Нема пронајдено CV
Васе Алексов
ВМРО-ДПМНЕ
приватна компанија како комерцијалист.
Нема пронајдено CV
Венко Крстевски
Независната листа советници
Нема пронајдено CV
Весна Сенесова
ВМРО-НП
Нема пронајдено CV
Душанка Горгиева-Трпевски
СДСМ
Вработена во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Кочани како специјалист по детска и превентивна стоматологија
Нема пронајдено CV
Жаклина Филиповска-Свеќаровска
Левица
професор по македонски јазик и книжевност во СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани
Нема пронајдено CV
Ивана Максимова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ивица Лазаров
СДСМ
Нема пронајдено CV
Иле Малинов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Кристина Атанасова-Арсова
ВМРО-ДПМНЕ
актер во НУЦК „Ацо Шопов“ – Народен театар во Штип
Нема пронајдено CV
Лазо Митев
ВМРО-ДПМНЕ
матичен лекар во сопствената ординација ПЗУ „Еуромедика 05“ во Оризари.
Нема пронајдено CV
Лидија Серафимова
ВМРО-ДПМНЕ
воспитувач во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ Кочани, каде што во периодот од 2014 – 2018 година ја има извршувано функцијата директор.
Нема пронајдено CV
Марјанчо Стоименов
СПМ
Работи во приватен сектор, како управител на сопствен бизнис.
Нема пронајдено CV
Мирче Стојков
ВМРО-ДПМНЕ
професор по историја во СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани.
Нема пронајдено CV
Перо Георгиевски
ВМРО-ДПМНЕ
приватна компанија како раководител на сектор.
Нема пронајдено CV
Сања Атанасова
ВМРО-ДПМНЕ
приватен сектор
Нема пронајдено CV
Тодорка Таковска
СДСМ
овластен судски преведувач од италијански на македонски јазик и обратно. Од 2005 година активно вклучена во воспитно-образовниот процес како професор по италијански јазик во Јазичен центар „Амичи“. Последните 5 години се реализира како директор на приватна детска градинка „Амичи“.
Нема пронајдено CV
Томе Солевски
СДСМ
Работи како лекар, хирург во Јавната здравствена установа Општа болница во Кочани.
Нема пронајдено CV
Тоше Михајлов
ЛДП/ДОМ
Нема пронајдено CV