Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Арсена Глигорова ВМРО-ДПМНЕ секторски раководител на правна служба и финансии во НУ НУБ Св. Климент Охридски Скопје Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бојана Ацева СДСМ Координатор за акредитација на лаборатории за тестирање, ИАРСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Владимир Грујовски СДСМ комуникациски аналитичар, МСИП - Проект за подобрување на општинските услуги Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Манасијевски ВМРО-ДПМНЕ Референт за контрола и координација, ДООЕЛ ЕЛЕМ ТУРС Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дарко Филиповски СДСМ правен сектор, ПУИК Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Донче Мишовски Левица Комерција, Дончо-бриск Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елизабета Стефковска ДС соработник за водење на податоци за невладини организации, Град Скопје Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Емилија Трајковска СДСМ ПЗУ д-р Емилија Трајковска Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Златица Жантевска Левица наставник по стручни теоретски предмети ДМБУЦ „Илија Николовски - Луј“ - Скопје Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иван Живковски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иван Митровски СПМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игор Трпевски ВМРО-ДПМНЕ Шеф на служба за управување со гранични премини на Царинарница Скопје, Царинска управа на Република Македонија Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јане Петковски ЛДП/ДОМ Дома мебел, менаџер на продажба Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Лидија Малинковска ВМРО-ДПМНЕ воспитувач, ЈДГ Срничка- Аеродром Скопје Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Никола Илиевски ВМРО-ДПМНЕ стручно лице во оддел за многу мали клиенти, Прокредит Банка Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Николче Николовски ВМРО-ДПМНЕ судски референт, Основен Граѓански Суд- Скопје Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Светлана Колариќ ВМРО-ДПМНЕ државен советник за храна, Агенција за храна и ветеринарство Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Симона Јовевска СДСМ проф. по биологија, СУГС „Раде Јовчевски - Корчагин“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стефан Стефановски ГРОМ раководител на магацин, Метро АД Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тања Анчевска ВМРО-ДПМНЕ даночен советник во УЈП Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Татјана Нанкова ВМРО-ДПМНЕ наставник по македонски јазик, ООУ Кузман Јосифовски-Питу- Скопје Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Теодор Трпевски Левица продажба, комерцијалист Ѕвезда комерц Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тодор Костадиновски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Арсена Глигорова
ВМРО-ДПМНЕ
секторски раководител на правна служба и финансии во НУ НУБ Св. Климент Охридски Скопје
Нема пронајдено CV
Бојана Ацева
СДСМ
Координатор за акредитација на лаборатории за тестирање, ИАРСМ
Нема пронајдено CV
Владимир Грујовски
СДСМ
комуникациски аналитичар, МСИП - Проект за подобрување на општинските услуги
Нема пронајдено CV
Горан Манасијевски
ВМРО-ДПМНЕ
Референт за контрола и координација, ДООЕЛ ЕЛЕМ ТУРС
Нема пронајдено CV
Дарко Филиповски
СДСМ
правен сектор, ПУИК
Нема пронајдено CV
Донче Мишовски
Левица
Комерција, Дончо-бриск
Нема пронајдено CV
Елизабета Стефковска
ДС
соработник за водење на податоци за невладини организации, Град Скопје
Нема пронајдено CV
Емилија Трајковска
СДСМ
ПЗУ д-р Емилија Трајковска
Нема пронајдено CV
Златица Жантевска
Левица
наставник по стручни теоретски предмети ДМБУЦ „Илија Николовски - Луј“ - Скопје
Нема пронајдено CV
Иван Живковски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Иван Митровски
СПМ
Нема пронајдено CV
Игор Трпевски
ВМРО-ДПМНЕ
Шеф на служба за управување со гранични премини на Царинарница Скопје, Царинска управа на Република Македонија
Нема пронајдено CV
Јане Петковски
ЛДП/ДОМ
Дома мебел, менаџер на продажба
Нема пронајдено CV
Лидија Малинковска
ВМРО-ДПМНЕ
воспитувач, ЈДГ Срничка- Аеродром Скопје
Нема пронајдено CV
Никола Илиевски
ВМРО-ДПМНЕ
стручно лице во оддел за многу мали клиенти, Прокредит Банка
Нема пронајдено CV
Николче Николовски
ВМРО-ДПМНЕ
судски референт, Основен Граѓански Суд- Скопје
Нема пронајдено CV
Светлана Колариќ
ВМРО-ДПМНЕ
државен советник за храна, Агенција за храна и ветеринарство
Нема пронајдено CV
Симона Јовевска
СДСМ
проф. по биологија, СУГС „Раде Јовчевски - Корчагин“
Нема пронајдено CV
Стефан Стефановски
ГРОМ
раководител на магацин, Метро АД
Нема пронајдено CV
Тања Анчевска
ВМРО-ДПМНЕ
даночен советник во УЈП
Нема пронајдено CV
Татјана Нанкова
ВМРО-ДПМНЕ
наставник по македонски јазик, ООУ Кузман Јосифовски-Питу- Скопје
Нема пронајдено CV
Теодор Трпевски
Левица
продажба, комерцијалист Ѕвезда комерц
Нема пронајдено CV
Тодор Костадиновски
СДСМ
Нема пронајдено CV