Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Абдула Сејдини АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Агим Садику ГРУПА ИЗБИРАЧИ - АГИМ САДИКУ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Анто Трајаноски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Арѓент Асани ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валбона Адили Емини ГРУПА ИЗБИРАЧИ - АГИМ САДИКУ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валентина Лазареска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Виктор Алексоски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Виолета Спасеноска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Даниела Попоска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дренуше Далипи ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иванчо Божиноски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игор Стојаноски ЛДП/ДОМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Камер Клоси ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Лазе Јаќимоски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Миѓен Зендели ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Михајло Данилоски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Олгица Попоска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Рамазан Зулбеари ГРУПА ИЗБИРАЧИ - АГИМ САДИКУ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сибел Туфекџи ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Скендер Џабири ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тефик Лутвију ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Филип Митрески ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фортеса Сејдини ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Абдула Сејдини
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Агим Садику
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - АГИМ САДИКУ
Нема пронајдено CV
Анто Трајаноски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Арѓент Асани
ДУИ
Нема пронајдено CV
Валбона Адили Емини
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - АГИМ САДИКУ
Нема пронајдено CV
Валентина Лазареска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Виктор Алексоски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Виолета Спасеноска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Даниела Попоска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Дренуше Далипи
ДУИ
Нема пронајдено CV
Иванчо Божиноски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Игор Стојаноски
ЛДП/ДОМ
Нема пронајдено CV
Камер Клоси
ДУИ
Нема пронајдено CV
Лазе Јаќимоски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Миѓен Зендели
ДУИ
Нема пронајдено CV
Михајло Данилоски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Олгица Попоска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Рамазан Зулбеари
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - АГИМ САДИКУ
Нема пронајдено CV
Сибел Туфекџи
ДУИ
Нема пронајдено CV
Скендер Џабири
ДУИ
Нема пронајдено CV
Тефик Лутвију
ДУИ
Нема пронајдено CV
Филип Митрески
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Фортеса Сејдини
ДУИ
Нема пронајдено CV