Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Валентина Бањанска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Веса Богева СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Весна Ѓорѓиева ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Вуко Мелов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Кузмановски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Даниела Ивановска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Диме Коцевски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Спиров ГРУПА ИЗБИРАЧИ РИСТО САКАЛИЕВ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Круме Богевски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марина Крстевска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Павле Маневски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Перо Николов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ратка Росомански ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ристо Сакалиев ГРУПА ИЗБИРАЧИ РИСТО САКАЛИЕВ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ружица Ристов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стојанчо Рамов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тони Нешковски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Филип Тасев ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валентина Бањанска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Веса Богева
СДСМ
Нема пронајдено CV
Весна Ѓорѓиева
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Вуко Мелов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Горан Кузмановски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Даниела Ивановска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Диме Коцевски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Зоран Спиров
ГРУПА ИЗБИРАЧИ РИСТО САКАЛИЕВ
Нема пронајдено CV
Круме Богевски
Левица
Нема пронајдено CV
Марина Крстевска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Павле Маневски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Перо Николов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Ратка Росомански
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Ристо Сакалиев
ГРУПА ИЗБИРАЧИ РИСТО САКАЛИЕВ
Нема пронајдено CV
Ружица Ристов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Стојанчо Рамов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Тони Нешковски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Филип Тасев
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV