Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Адријана Јакимовски Панчевска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Илиески ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александра Антевска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Благица Цветановски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бранко Ристов Левица Превземи Превземи Напиши порака
Виолета Куновска СДСМ Превземи Превземи Напиши порака
Владимир Бислимовски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гордана Ивановски Велковска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Давор Грчев ДПС Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Лазаревски ДС Вработен во ЈП Градски паркинг Скопје. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Добрила Андоновска ГРОМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Краљевски ГРОМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ивана Стоименовска Левица Превземи Превземи Напиши порака
Јахји Мемедов НСДП Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марин Докузовски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марјан Стефановски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мартин Димоски Левица Превземи Превземи Напиши порака
Наталија Спировска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Невена Георгиевска ГРУПА ИЗБИРАЧИ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Роберт Вељановски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Славко Митевски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Татјана Стојановска ГРУПА ИЗБИРАЧИ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Христо Саракинов ВМРО-ДПМНЕ Превземи Превземи Напиши порака
Адријана Јакимовски Панчевска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Александар Илиески
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Александра Антевска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Благица Цветановски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Бранко Ристов
Левица
Виолета Куновска
СДСМ
Владимир Бислимовски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Гордана Ивановски Велковска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Давор Грчев
ДПС
Нема пронајдено CV
Дејан Лазаревски
ДС
Вработен во ЈП Градски паркинг Скопје.
Нема пронајдено CV
Добрила Андоновска
ГРОМ
Нема пронајдено CV
Зоран Краљевски
ГРОМ
Нема пронајдено CV
Ивана Стоименовска
Левица
Јахји Мемедов
НСДП
Нема пронајдено CV
Марин Докузовски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Марјан Стефановски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Мартин Димоски
Левица
Наталија Спировска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Невена Георгиевска
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА
Нема пронајдено CV
Роберт Вељановски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Славко Митевски
Левица
Нема пронајдено CV
Татјана Стојановска
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА
Нема пронајдено CV
Христо Саракинов
ВМРО-ДПМНЕ