Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Митев ВМРО-ДПМНЕ Индивидуален земјоделец Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Велика Стојанова СДСМ Биркарт Глобистик Македонија-Штип Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Велинов СДСМ Управител, “Браун“-Таринци Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дени Каров ВМРО-ДПМНЕ Невработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мимин Ферат СДСМ Невработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Оливера Илова ВМРО-ДПМНЕ Работник, “Фам Моде“ -Штип Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стефанија Иванова ВМРО-ДПМНЕ Работик, МК “Милано“ -Штип Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Усеин Осман ВМРО-ДПМНЕ Невработен Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Христијан Симов ВМРО-ДПМНЕ Дип. Машински инжинер, Актива-Аутомотив-Штип Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Митев
ВМРО-ДПМНЕ
Индивидуален земјоделец
Нема пронајдено CV
Велика Стојанова
СДСМ
Биркарт Глобистик Македонија-Штип
Нема пронајдено CV
Дејан Велинов
СДСМ
Управител, “Браун“-Таринци
Нема пронајдено CV
Дени Каров
ВМРО-ДПМНЕ
Невработен
Нема пронајдено CV
Мимин Ферат
СДСМ
Невработен
Нема пронајдено CV
Оливера Илова
ВМРО-ДПМНЕ
Работник, “Фам Моде“ -Штип
Нема пронајдено CV
Стефанија Иванова
ВМРО-ДПМНЕ
Работик, МК “Милано“ -Штип
Нема пронајдено CV
Усеин Осман
ВМРО-ДПМНЕ
Невработен
Нема пронајдено CV
Христијан Симов
ВМРО-ДПМНЕ
Дип. Машински инжинер, Актива-Аутомотив-Штип
Нема пронајдено CV