Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Анета Здравковска Група избирачи, Трајче Илиевски Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Благоја Митровски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Борче Најдовски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Верче Мицевска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Гочевски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дарко Мицевски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Драгана Бојковска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кирил Слезенковски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Миле Стојановски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Милош Станковски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мирјана Николовска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Новица Милев СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Павле Павлески ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Светлана Слезенковска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Трајче Илиевски Група избирачи, Трајче Илиевски Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Анета Здравковска
Група избирачи, Трајче Илиевски
Нема пронајдено CV
Благоја Митровски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Борче Најдовски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Верче Мицевска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Горан Гочевски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Дарко Мицевски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Драгана Бојковска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Кирил Слезенковски
Левица
Нема пронајдено CV
Миле Стојановски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Милош Станковски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Мирјана Николовска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Новица Милев
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Павле Павлески
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Светлана Слезенковска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Трајче Илиевски
Група избирачи, Трајче Илиевски
Нема пронајдено CV