Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Николовски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Трајановски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Амир Мустафа СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Анжелика Апсис СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Антонио Димитров Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бесник Ајет ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бујаре Абази АА/Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Василка Китановиќ ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Владимир Нелоски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Габриел Бајрам СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Арсов СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гордан Шутаров СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горјан Јовановски Зелен Хуман град Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Драгана Велковска Зелен Хуман град Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дрита Исљами Бафтири СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Емилија Ангелова ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ерџан Селими ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Жаклина Шопова ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Георгиевски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ирена Попова ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кадри Хаџихамза АА/Алтернатива Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Катерина Јовановска Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Лејла Асани ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Лилјана Божиновска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Луке Галески ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Љубица Јанчева СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Малиша Станковиќ ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марија Андоновска ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мартин Попов СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мердита Салиу ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мунира Куч ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мухамед Елмази ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Никола Пановски Коалиција „Движење одлучно за промени“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Петар Милетиќ ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Рајхане Рамадани ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Рената Јајоска СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Реџеп Исмаил Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Рустеми Незране ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сергеј Попов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Славче Јовановски СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стефан Андоновски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Страшо Ангеловски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Теодора Крстевска Коалиција „Движење одлучно за промени“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Трајко Славески ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Редовен професор на Економски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Превземи Превземи Напиши порака
Филип Јаневски ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Николовски
Левица
Нема пронајдено CV
Александар Трајановски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Амир Мустафа
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Анжелика Апсис
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Антонио Димитров
Левица
Нема пронајдено CV
Бесник Ајет
ДУИ
Нема пронајдено CV
Бујаре Абази
АА/Алтернатива
Нема пронајдено CV
Василка Китановиќ
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Владимир Нелоски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Габриел Бајрам
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Горан Арсов
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Гордан Шутаров
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Горјан Јовановски
Зелен Хуман град
Нема пронајдено CV
Драгана Велковска
Зелен Хуман град
Нема пронајдено CV
Дрита Исљами Бафтири
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Емилија Ангелова
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Ерџан Селими
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Жаклина Шопова
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Зоран Георгиевски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Ирена Попова
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Кадри Хаџихамза
АА/Алтернатива
Нема пронајдено CV
Катерина Јовановска
Левица
Нема пронајдено CV
Лејла Асани
ДУИ
Нема пронајдено CV
Лилјана Божиновска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Луке Галески
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Љубица Јанчева
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Малиша Станковиќ
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Марија Андоновска
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Мартин Попов
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Мердита Салиу
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Мунира Куч
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Мухамед Елмази
ДУИ
Нема пронајдено CV
Никола Пановски
Коалиција „Движење одлучно за промени“
Нема пронајдено CV
Петар Милетиќ
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Рајхане Рамадани
ДУИ
Нема пронајдено CV
Рената Јајоска
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Реџеп Исмаил
Левица
Нема пронајдено CV
Рустеми Незране
ДУИ
Нема пронајдено CV
Сергеј Попов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Славче Јовановски
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Стефан Андоновски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Страшо Ангеловски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Теодора Крстевска
Коалиција „Движење одлучно за промени“
Нема пронајдено CV
Трајко Славески
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Редовен професор на Економски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Филип Јаневски
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV