Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Агим Зибери АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Азиз Даути ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Нанковски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Алтина Асани ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Алуш Алили АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Анета Qироска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Африм Аручи ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Беса Мухареми АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Валбон Лимани АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Вјоллца Бафтир ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гајур Сејдини ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ганимет Мелани ДПТМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гоце Димовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дашмир Арифи БЕСА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ема Нешковска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ерсин Ќерала ДПТМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Наумоски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зулфи Адеми АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Лек Далипи ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мизаqете Јаша АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Намик Дурмиши АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Раиф Раифи ДПТМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Рената Дуцеска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сара Ислами АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сеаре Xхафери АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Себајете Зенки ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Станиша Матески СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Телат Фетаи АА/АЛТЕРНАТИВА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Теута Минахи ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Фирдауз Ајдари Демократски Сили на Ромите - ДСР Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Халим Зеqири ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Агим Зибери
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Азиз Даути
ДУИ
Нема пронајдено CV
Александар Нанковски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Алтина Асани
ДУИ
Нема пронајдено CV
Алуш Алили
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Анета Qироска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Африм Аручи
ДУИ
Нема пронајдено CV
Беса Мухареми
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Валбон Лимани
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Вјоллца Бафтир
ДУИ
Нема пронајдено CV
Гајур Сејдини
ДУИ
Нема пронајдено CV
Ганимет Мелани
ДПТМ
Нема пронајдено CV
Гоце Димовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Дашмир Арифи
БЕСА
Нема пронајдено CV
Ема Нешковска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ерсин Ќерала
ДПТМ
Нема пронајдено CV
Зоран Наумоски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Зулфи Адеми
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Лек Далипи
ДУИ
Нема пронајдено CV
Мизаqете Јаша
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Намик Дурмиши
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Раиф Раифи
ДПТМ
Нема пронајдено CV
Рената Дуцеска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Сара Ислами
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Сеаре Xхафери
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Себајете Зенки
ДУИ
Нема пронајдено CV
Станиша Матески
СДСМ
Нема пронајдено CV
Телат Фетаи
АА/АЛТЕРНАТИВА
Нема пронајдено CV
Теута Минахи
ДУИ
Нема пронајдено CV
Фирдауз Ајдари
Демократски Сили на Ромите - ДСР
Нема пронајдено CV
Халим Зеqири
ДУИ
Нема пронајдено CV