Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Стојкоски Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бојана Илков СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Влатко Петрушевски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Горан Гроздановски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Даниела Николиќ ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дарја Мустафаоглу Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Драгица Добеска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Загорка Несторовска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Најдановски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Игор Антовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Илија Спасовски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ленче Нелоска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Маја Стојковска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марина Ивановска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марјан Ливриниќ ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мартин Трајковски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мирослав Антовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Наташа Менкиноска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Роберт Наумоски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашо Цветковски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сенат Вели СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Славчо Мисајлески ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Снежана Јованоска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тања Милановска-Најдовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Стојкоски
Нема пронајдено CV
Бојана Илков
СДСМ
Нема пронајдено CV
Влатко Петрушевски
Левица
Нема пронајдено CV
Горан Гроздановски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Даниела Николиќ
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Дарја Мустафаоглу
Левица
Нема пронајдено CV
Драгица Добеска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Загорка Несторовска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Зоран Најдановски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Игор Антовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Илија Спасовски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Ленче Нелоска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Маја Стојковска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Марина Ивановска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Марјан Ливриниќ
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Мартин Трајковски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Мирослав Антовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Наташа Менкиноска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Роберт Наумоски
Левица
Нема пронајдено CV
Сашо Цветковски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Сенат Вели
СДСМ
Нема пронајдено CV
Славчо Мисајлески
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Снежана Јованоска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Тања Милановска-Најдовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV