Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Пандовски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Андријана Бегова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Билјана Демерџиева СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Виктор Кралев ВМРО-НП Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ѓорге Попов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елена Хаџи-Николова ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елизабета Сивова СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Златко Митров ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Миле Атанасов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Надица Ристовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Патрик Матх ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Петар Апостолов ЛДП Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашко Јанчев Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашко Проданов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашко Стојилковски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Слаѓана Стаменковска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Софија Тошева-Раманчева СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тодор Ристов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Томе Ќичуков НЕЗАВИСНА ЛИСТА Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Пандовски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Андријана Бегова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Билјана Демерџиева
СДСМ
Нема пронајдено CV
Виктор Кралев
ВМРО-НП
Нема пронајдено CV
Ѓорге Попов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Елена Хаџи-Николова
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Елизабета Сивова
СДСМ
Нема пронајдено CV
Златко Митров
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Миле Атанасов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Надица Ристовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Патрик Матх
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Петар Апостолов
ЛДП
Нема пронајдено CV
Сашко Јанчев
Левица
Нема пронајдено CV
Сашко Проданов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Сашко Стојилковски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Слаѓана Стаменковска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Софија Тошева-Раманчева
СДСМ
Нема пронајдено CV
Тодор Ристов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Томе Ќичуков
НЕЗАВИСНА ЛИСТА
Нема пронајдено CV