Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Каровски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Ковилоски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Саша Димитријевиќ СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Анита Цветаноска Милеска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Берат Весел СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Билјана Крстевска Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Виолета Здравевска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гордана Јовиќ Стојковска ДПСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дајана Ристовска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дарко Стојановски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дијана Илиевска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Живко Белчев ГРОМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иван Симоновски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мартин Десподовски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мартин Ристов СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мирела Потуровиќ СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Никола Тутевски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Орде Маневски Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Пенка Чудо СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сафет Адеми ДУИ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашо Кукески ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашо Начовски ВМРО-НП Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сибела Маркова СПМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Соња Зашовска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сузана Трпковска СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тони Симоновски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Филип Анастасов ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Каровски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Александар Ковилоски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Александар Саша Димитријевиќ
СДСМ
Нема пронајдено CV
Анита Цветаноска Милеска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Берат Весел
СДСМ
Нема пронајдено CV
Билјана Крстевска
Левица
Нема пронајдено CV
Виолета Здравевска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Гордана Јовиќ Стојковска
ДПСМ
Нема пронајдено CV
Дајана Ристовска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Дарко Стојановски
Левица
Нема пронајдено CV
Дијана Илиевска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Живко Белчев
ГРОМ
Нема пронајдено CV
Иван Симоновски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Мартин Десподовски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Мартин Ристов
СДСМ
Нема пронајдено CV
Мирела Потуровиќ
СДСМ
Нема пронајдено CV
Никола Тутевски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Орде Маневски
Левица
Нема пронајдено CV
Пенка Чудо
СДСМ
Нема пронајдено CV
Сафет Адеми
ДУИ
Нема пронајдено CV
Сашо Кукески
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Сашо Начовски
ВМРО-НП
Нема пронајдено CV
Сибела Маркова
СПМ
Нема пронајдено CV
Соња Зашовска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Сузана Трпковска
СДСМ
Нема пронајдено CV
Тони Симоновски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Филип Анастасов
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV