Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Ангела Јаковлеска ВМРО-ДПМНЕ работничка во „Гентер“ – Прилеп Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ахмедин Рамовиќ Група избирачи приватен бизнис трговија на мало Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Виктор Петрески ВМРО-ДПМНЕ земјоделец Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Змејкоски ВМРО-ДПМНЕ превозник во сопствена фирма Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елмедин Фазлиќ ДУИ земјоделец Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Изет Сулејманоски ЛДП/ДОМ тутунски техничар Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Линдита Сулејманоска ДУИ домаќинка Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марјан Алампиоски СДСМ земјоделец Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Нади Садикоски Алтернатива земјоделец Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Назим Адемоски ДПТМ земјоделец Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Онур Имероски ДПТМ земјоделец Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Рахим Адемоски ДУИ земјоделец Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сеад Колашинац СДСМ земјоделец Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Хусеин Хасановиќ ЛДП/ДОМ Приватен бизнис менувачница Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Шенај Зера Ќамилоска БЕСА професор по Одделенска настава Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ангела Јаковлеска
ВМРО-ДПМНЕ
работничка во „Гентер“ – Прилеп
Нема пронајдено CV
Ахмедин Рамовиќ
Група избирачи
приватен бизнис трговија на мало
Нема пронајдено CV
Виктор Петрески
ВМРО-ДПМНЕ
земјоделец
Нема пронајдено CV
Дејан Змејкоски
ВМРО-ДПМНЕ
превозник во сопствена фирма
Нема пронајдено CV
Елмедин Фазлиќ
ДУИ
земјоделец
Нема пронајдено CV
Изет Сулејманоски
ЛДП/ДОМ
тутунски техничар
Нема пронајдено CV
Линдита Сулејманоска
ДУИ
домаќинка
Нема пронајдено CV
Марјан Алампиоски
СДСМ
земјоделец
Нема пронајдено CV
Нади Садикоски
Алтернатива
земјоделец
Нема пронајдено CV
Назим Адемоски
ДПТМ
земјоделец
Нема пронајдено CV
Онур Имероски
ДПТМ
земјоделец
Нема пронајдено CV
Рахим Адемоски
ДУИ
земјоделец
Нема пронајдено CV
Сеад Колашинац
СДСМ
земјоделец
Нема пронајдено CV
Хусеин Хасановиќ
ЛДП/ДОМ
Приватен бизнис менувачница
Нема пронајдено CV
Шенај Зера Ќамилоска
БЕСА
професор по Одделенска настава
Нема пронајдено CV