Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Емилија Николич СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Емилија Тунева ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кирил Кречев ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Костадинка Петрова-Џониќ СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Мане Чичуманов ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марина Танова ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Новица Ангелов СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ратко Ајцев СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Тимчо Ристов СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Емилија Николич
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Емилија Тунева
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Кирил Кречев
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Костадинка Петрова-Џониќ
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Мане Чичуманов
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Марина Танова
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“
Нема пронајдено CV
Новица Ангелов
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Ратко Ајцев
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV
Тимчо Ристов
СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“
Нема пронајдено CV