Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александар Галапчев ВМРО-ДПМНЕ Дипл.сообраќаен инженер Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Андон Крстевски Независна листа Магистер Енолог Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Елизабета Петрова СДСМ Дипл.педагог- воспитувач Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ефкан Усинов СДСМ Дипл.економист Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зоран Стојанов ВМРО-ДПМНЕ Дипл.сообраќаен инженер Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ивана Лазова СДСМ Дипл.економист Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Милица Нацева ВМРО-ДПМНЕ Правник Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Панче Лазаров ВМРО-ДПМНЕ Дипл.професор по географија Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Трајче Николовски СДСМ Дипл.инж.агроном Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Александар Галапчев
ВМРО-ДПМНЕ
Дипл.сообраќаен инженер
Нема пронајдено CV
Андон Крстевски
Независна листа
Магистер Енолог
Нема пронајдено CV
Елизабета Петрова
СДСМ
Дипл.педагог- воспитувач
Нема пронајдено CV
Ефкан Усинов
СДСМ
Дипл.економист
Нема пронајдено CV
Зоран Стојанов
ВМРО-ДПМНЕ
Дипл.сообраќаен инженер
Нема пронајдено CV
Ивана Лазова
СДСМ
Дипл.економист
Нема пронајдено CV
Милица Нацева
ВМРО-ДПМНЕ
Правник
Нема пронајдено CV
Панче Лазаров
ВМРО-ДПМНЕ
Дипл.професор по географија
Нема пронајдено CV
Трајче Николовски
СДСМ
Дипл.инж.агроном
Нема пронајдено CV