Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Александра Трајковска ВМРО-ДПМНЕ Дипломиран правник Превземи Превземи Напиши порака
Аце Јанкуловски ВМРО-ДПМНЕ Одделенски наставник Превземи Превземи Напиши порака
Валентин Несторовски ВМРО-ДПМНЕ Општа гимназија Превземи Превземи Напиши порака
Ивана Кочовска СДСМ Магистер по правни науки-казнена насока Превземи Превземи Напиши порака
Јасмина Јовановска СДСМ Дипломиран инженер по преработка на анимални производи Превземи Превземи Напиши порака
Јордан Кромидаровски СДСМ Општа гимназија Превземи Превземи Напиши порака
Љупчо Најдовски ЛДП/ДОМ Машински техничар Превземи Превземи Напиши порака
Марина Димитријовска СДСМ Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност Превземи Превземи Напиши порака
Сандра Пејковска ВМРО-ДПМНЕ Магистер по правни науки – граѓанско право Превземи Превземи Напиши порака
Сашо Михајловски СДСМ Земјоделски инженер Превземи Превземи Напиши порака
Филип Ангелевски ВМРО-ДПМНЕ Природно-математичка гимназија Превземи Превземи Напиши порака
Александра Трајковска
ВМРО-ДПМНЕ
Дипломиран правник
Аце Јанкуловски
ВМРО-ДПМНЕ
Одделенски наставник
Валентин Несторовски
ВМРО-ДПМНЕ
Општа гимназија
Ивана Кочовска
СДСМ
Магистер по правни науки-казнена насока
Јасмина Јовановска
СДСМ
Дипломиран инженер по преработка на анимални производи
Јордан Кромидаровски
СДСМ
Општа гимназија
Љупчо Најдовски
ЛДП/ДОМ
Машински техничар
Марина Димитријовска
СДСМ
Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност
Сандра Пејковска
ВМРО-ДПМНЕ
Магистер по правни науки – граѓанско право
Сашо Михајловски
СДСМ
Земјоделски инженер
Филип Ангелевски
ВМРО-ДПМНЕ
Природно-математичка гимназија