Листа на советници

Фотографија Име и презиме Партија Опис CV Статистика Контакт
Бојана Гоцевска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Гоце Попов СДСМ Сопственик на архитектонско биро GPA Делчево. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Дејан Георгиевски СДСМ Вработен во Комерцијална банка експ.Делчево Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Ели Ризова Ангеловска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Зекир Абдулов ПДПР Дипломиран Правник Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Иван Гоцевски ВМРО-ДПМНЕ Вработен во БРЕГАЛ ДОО Делчево Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Јасмина Ќурчиска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Кирил Тренчовски СДСМ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марио Скакарски ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Марјанчо Велиновски СПМ Вработен во Хотел Панорама Делчево Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Оливера Ташевска ВМРО-ДПМНЕ Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сања Николовска Левица Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сашко Ивановски ВМРО-ДПМНЕ Вработен во ООУ „Ванчо Прке“. Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Стефанија А.Јовановски ВМРО-ДПМНЕ Вработена во ЈЗУ ЗД Гоце Делчев-Делчево Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Сунчица Ѓорѓиева СДСМ Вработена во ЈЗУ ЗД Гоце Делчев-Делчево Нема пронајдено CV Превземи Напиши порака
Бојана Гоцевска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Гоце Попов
СДСМ
Сопственик на архитектонско биро GPA Делчево.
Нема пронајдено CV
Дејан Георгиевски
СДСМ
Вработен во Комерцијална банка експ.Делчево
Нема пронајдено CV
Ели Ризова Ангеловска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Зекир Абдулов
ПДПР
Дипломиран Правник
Нема пронајдено CV
Иван Гоцевски
ВМРО-ДПМНЕ
Вработен во БРЕГАЛ ДОО Делчево
Нема пронајдено CV
Јасмина Ќурчиска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Кирил Тренчовски
СДСМ
Нема пронајдено CV
Марио Скакарски
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Марјанчо Велиновски
СПМ
Вработен во Хотел Панорама Делчево
Нема пронајдено CV
Оливера Ташевска
ВМРО-ДПМНЕ
Нема пронајдено CV
Сања Николовска
Левица
Нема пронајдено CV
Сашко Ивановски
ВМРО-ДПМНЕ
Вработен во ООУ „Ванчо Прке“.
Нема пронајдено CV
Стефанија А.Јовановски
ВМРО-ДПМНЕ
Вработена во ЈЗУ ЗД Гоце Делчев-Делчево
Нема пронајдено CV
Сунчица Ѓорѓиева
СДСМ
Вработена во ЈЗУ ЗД Гоце Делчев-Делчево
Нема пронајдено CV